Döngüsel Ekonomi Kongresi ile Avrupa’dan dünyaya yayılacak yeni bir modeli ülke gündemine taşıyoruz!

Türkiye’de çevrenin, doğal kaynakların korunması ve ülke ekonomimize katkı sağlamak amacıyla, sanayinin öncülüğünde sürdürülebilir bir geri kazanım sistemini geliştirmeye yönelik 26 yıldır yürüttüğümüz çalışmalarımıza, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle, yine uluslararası çok önemli bir kongreyi ekliyoruz.

Avrupa Birliği Komisyonu’nun iki yıldır çalışmalarını yürüttüğü ve görüşmeleri hızla devam eden, 2018 yılı itibariyle de yürürlüğe girmesi beklenen Döngüsel Ekonomi Paketi’nin içerdiği modelin temeli olan kaynak israfının engellenmesi ana konusunu; ülkemizde de tartışmaya açmak, gündeme taşımak için “Döngüsel Ekonomi Kongresi”ni uluslararası boyutta, İstanbul’da düzenliyoruz. 5-6 Ekim tarihleri arasında, İstanbul Cevahir Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek kongremiz, hem yurt içinden hem de yurt dışından önemli konukları ağırlayacak. Avrupa Birliği’nde döngüsel ekonomi, yeni plastik ekonomisi, iklim değişikliği ile mücadele, döngüsel ekonomiye geçiş için mali mekanizmalar ve basın gözüyle döngüsel ekonomi konularının tartışılacağı kongremizde; ayrıca çevreye duyarlılık gösteren haberlere öncelik veren basın-yayın kuruluşlarına da 6.’ncı kez düzenleyeceğimiz “Geleneksel Yeşil Nokta Basın Ödülleri” törenimizde ödüllerini sunacağız.

Avrupa’dan diğer ülkelere çok yakın bir zamanda yayılacak olan ve atık yasalarında önemli düzenlemelerle iklim değişikliğiyle mücadelede de önemli bir değişimin söz konusu olduğu bu yeni model gibi önemli gündem ve fikirleri ülkemize taşımaya, uluslararası boyutu olan benzer kongre ve seminerlerle paydaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Okyar Yayalar
ÇEVKO Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

00

gün


00

saat


00

dakika


00

saniye