Döngüsel Ekonomi Kongresi ile Avrupa’dan dünyaya yayılacak yeni bir modeli ülke gündemine taşıyoruz!

Türkiye’de çevrenin, doğal kaynakların korunması ve ülke ekonomimize katkı sağlamak amacıyla, sanayinin öncülüğünde sürdürülebilir bir geri kazanım sistemini geliştirmeye yönelik 26 yıldır yürüttüğümüz çalışmalarımıza, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle, yine uluslararası çok önemli bir kongreyi ekliyoruz.

Avrupa Birliği Komisyonu’nun iki yıldır çalışmalarını yürüttüğü ve görüşmeleri hızla devam eden, 2018 yılı itibariyle de yürürlüğe girmesi beklenen Döngüsel Ekonomi Paketi’nin içerdiği modelin temeli olan kaynak israfının engellenmesi ana konusunu; ülkemizde de tartışmaya açmak, gündeme taşımak için “Döngüsel Ekonomi Kongresi”ni uluslararası boyutta, İstanbul’da düzenliyoruz. 5-6 Ekim tarihleri arasında, İstanbul Cevahir Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek kongremiz, hem yurt içinden hem de yurt dışından önemli konukları ağırlayacak. “AB Döngüsel Ekonomi Paketi”, “Yeni Plastik Ekonomisi”, “İklim Değişikliği ile Mücadelede Döngüsel Ekonominin Önemi”, “Döngüsel Ekonomiye Geçiş için Mali Mekanizmalar” ve “Basın Gözüyle Döngüsel Ekonomi” konularının tartışılacağı kongremizde; ayrıca çevreye duyarlılık gösteren haberlere öncelik veren basın-yayın kuruluşlarına da 6’ncı kez düzenleyeceğimiz “Yeşil Nokta Basın Ödülleri” törenimizde ödüllerini sunacağız.

Avrupa’dan diğer ülkelere yayılacağını düşündüğümüz, merkezinde “geri dönüşüm” olan Döngüsel Ekonomi modeli ve benzeri önemli yenilikleri ülkemizde tanıtmaya, uluslararası boyutu olan benzer kongre ve seminerlerle paydaşlarımızı bilgilendirmeyi sürdüreceğiz.

Okyar Yayalar
Yönetim Kurulu Başkanı, ÇEVKO Vakfı

Döngüsel Ekonomi Kongresi Sonuç Bildirgesi